Toiminta

Masalan asukasyhdistys ry                TOIMINTASUUNNITELMA 2019

Yleistä

Vuoden 2019 toimintasuunnitelma perustuu asukasyhdistyksen eri työryhmien tekemiin suunnitelmiin. Toimintasuunnitelman lähtökohtana on pyrkimys lisätä Masalan kylän ja ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä toimia aktiivisena yhteistyökumppanina eri sidosryhmien kanssa.

Asukasyhdistys on tehnyt Kestävän kehityksen sitoumuksen 17.11.2016 ja se ohjaa omalta osaltaan yhdistyksen toimintasuunnitelmaa.

Vuonna 2018 yhdistys liittyi Kotiseutuliittoon. Suomen Kotiseutuliitto on vuonna 1949 perustettu kotiseutu- ja Kulttuuriperintötyön keskusjärjestö ja kotiseututyön edunvalvoja – maamme suurin kulttuurialan kansalaisjärjestö.

Kaavoitus- ja liikennetyöryhmä

Masalan alue on Kirkkonummen kunnan keskeisimpiä kehitettäviä alueita ja alueella on monia keskeneräisiä kaavahankkeita. Työryhmän tavoite on toimia siten, että kaavoituspäätökset edistävät Masalan asukkaiden viihtymistä alueellaan. Masalan asukkaille tulee turvata rauhallinen ja hyvä ympäristö, asianmukaiset julkiset ja kaupalliset palvelut sekä hyvät virkistysmahdollisuudet.

Ympäristötyöryhmä

Työryhmän tavoite on lisätä ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta yhteistyössä kunnan viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa. - Järjestimme toukokuussa 2018 Masalan kevätsiivoustalkoot, mutta vuosia jatkuneen vähäisen osallistumisen vuoksi päätimme toistaiseksi olla järjestämättä kyseistä siivoustapahtumaa.

Palstaviljelytyöryhmä

Työryhmän päätehtävä on huolehtia palstojen vuokrauksesta. Nyt syksyllä on hyvä aika varata ensi vuodelle palsta, koska maan ehtii vielä kääntämään ennen talvea valmiiksi kevättä varten.

Kulttuuri- ja huvityöryhmä

Kulttuuri- ja huvityöryhmän tavoitteena on järjestää tapahtumia ja toimia yhteistyössä muiden alueen toimijoiden kanssa.

Asukasyhdistys täyttää 10.10.2019 40 vuotta. Yhdistys järjestää juhlan kunniaksi syksyllä juhlavastaanoton. Ohjelma ja juhlapaikka päätetään ensi vuoden kevään aikana.

Yhdistyksen säännöt

Lausunnot ja mielipiteet