Masalan asukasyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous 19.11.2019

31.10.2019

Tiistaina 19.11.2019 klo 18:00 alkaen on Masalan kirjaston Mesta-lukusalissa yhdistyksen syysvuosikokous sääntömääräisine asioineen sekä vapaata keskustelua ajankohtaisista asioista.
Kahvitarjoilu
Tervetuloa!
Masalan asukasyhdistys


TOIMINTASUUNNITELMA 2020

Yleistä
Vuoden 2020 toimintasuunnitelma perustuu asukasyhdistyksen eri työryhmien tekemiin suunnitelmiin. Toimintasuunnitelman lähtökohtana on pyrkimys lisätä Masalan kylän ja ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä toimia aktiivisena yhteistyökumppanina eri sidosryhmien kanssa.
Asukasyhdistys on tehnyt Kestävän kehityksen sitoumuksen 17.11.2016 ja se ohjaa omalta osaltaan yhdistyksen toimintasuunnitelmaa.
Vuoden 2020 teemana asukasyhdistyksessä on ikäihmiset.
Haluamme huomioida toiminnassamme myös uudet Masalalaiset eritaustoineen. Tätä yhteistyömuotoa selvittelemme tulevana vuonna.

Kaavoitus- ja liikennetyöryhmä
Masalan alue on Kirkkonummen kunnan keskeisimpiä kehitettäviä alueita ja alueella on monia keskeneräisiä kaavahankkeita. Työryhmän tavoite on toimia siten, että kaavoituspäätökset edistävät Masalan asukkaiden viihtymistä alueellaan. Masalan asukkaille tulee turvata rauhallinen ja hyvä ympäristö, asianmukaiset julkiset ja kaupalliset palvelut sekä hyvät virkistysmahdollisuudet.

Ympäristötyöryhmä
Työryhmän tavoite on lisätä ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta yhteistyössä kunnan viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa.

Palstaviljelytyöryhmä
Työryhmän päätehtävä on huolehtia palstojen vuokrauksesta. Nyt syksyllä on hyvä aika varata ensi vuodelle palsta, koska maan ehtii vielä kääntämään ennen talvea valmiiksi kevättä varten.

Kulttuuri- ja huvityöryhmä
Kulttuuri- ja huvityöryhmän tavoitteena on järjestää tapahtumia ja toimia yhteistyössä muiden alueen toimijoiden kanssa.