Toiminta

Masalamazing Race -nuorten päivä 9.9.2017

Toimintasuunnitelma 2023

Vuoden 2023 toimintasuunnitelma perustuu asukasyhdistyksen eri työryhmien tekemiin suunnitelmiin. Toimintasuunnitelman lähtökohtana on pyrkimys lisätä Masalan kylän ja ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä toimia aktiivisena yhteistyökumppanina eri sidosryhmien kanssa.

Vuoden 2023 teemana asukasyhdistyksessä on Masalan luonto- ja kulttuuripolun uudistaminen. Kustannusarvio on lähes 9 000 €. Avustuksia on haettu Kirkkonummen Säästöpankkisäätiöltä, Svenska Kulturfondenilta ja Oskar Öflunds Stiftelse -säätiöltä.

Haluamme huomioida toiminnassamme myös uudet masalalaiset eri taustoineen. Edistämme toiminnalle sopivia yhteistyömuotoja ensi vuoden aikana.

Työryhmät

Kaavoitus- ja liikennetyöryhmä

Masalan alue on Kirkkonummen kunnan keskeisimpiä kehitettäviä alueita ja alueella on monia keskeneräisiä kaavahankkeita. Työryhmän tavoite on toimia siten, että kaavoituspäätökset edistävät Masalan asukkaiden viihtymistä alueellaan. Masalan asukkaille tulee turvata rauhallinen ja hyvä ympäristö, asianmukaiset julkiset ja kaupalliset palvelut sekä hyvät virkistysmahdollisuudet.

  • Aktiivinen kaavoitukseen osallistuminen

Ympäristötyöryhmä

Työryhmän tavoite on lisätä ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta yhteistyössä kunnan viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa.

  • Siivoustalkoot keväällä 2023
  • Aurinkokukkapellon istuttaminen ja hoitaminen
  • Masalan juna-aseman kesäkukkien hankinta ja hoito
  • Masalan joulukauden valot ja valaistun joulukuusen hankinta

Palstaviljelytyöryhmä

Työryhmän päätehtävä on huolehtia palstojen vuokrauksesta. Syksyllä on hyvä aika varata seuraavalle vuodelle palsta, koska maan ehtii tällöin vielä kääntämään ennen talvea valmiiksi kevättä varten.

  • Ei erityisiä toimenpiteitä vuonna 2023


Kulttuuri- ja huvityöryhmä.

Kulttuuri- ja huvityöryhmän tavoitteena on järjestää tapahtumia ja toimia yhteistyössä muiden alueen toimijoiden kanssa.

Kulttuuri- ja huvityöryhmän tavoitteena on järjestää tapahtumia ja toimia yhteistyössä muiden alueen toimijoiden kanssa.

  • Yhteislaulu- ja runotapahtuma Masalan ikääntyneiden kanssa
  • Joulukauden avajaiset
  • Ukrainalaisten kanssa toimintaa
  • Masalan kulttuuri- ja luontopolun uudistaminen


Toimintasuunnitelmat

Lausunnot ja mielipiteet

Esityksiä