Toiminta

Masalamazing Race -nuorten päivä 9.9.2017

Toimintasuunnitelma 2022

Vuoden 2022 toimintasuunnitelma perustuu asukasyhdistyksen eri työryhmien tekemiin suunnitelmiin. Toimintasuunnitelman lähtökohtana on pyrkimys lisätä Masalan kylän ja ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä toimia aktiivisena yhteistyökumppanina eri sidosryhmien kanssa. Asukasyhdistys on tehnyt Kestävän kehityksen sitoumuksen 17.11.2016 ja se ohjaa omalta osaltaan yhdistyksen toimintasuunnitelmaa.

Vuoden 2022 teemana asukasyhdistyksessä on ikäihmiset. Haluamme huomioida toiminnassamme myös uudet masalalaiset eri taustoineen. Näitä yhteistyömuotoja selvittelemme ja kehitämme vuonna 2022.

Työryhmät

Kaavoitus- ja liikennetyöryhmä.

Masalan alue on Kirkkonummen kunnan keskeisimpiä kehitettäviä alueita ja alueella on monia keskeneräisiä kaavahankkeita. Työryhmän tavoite on toimia siten, että kaavoituspäätökset edistävät Masalan asukkaiden viihtymistä alueellaan. Masalan asukkaille tulee turvata rauhallinen ja hyvä ympäristö, asianmukaiset julkiset ja kaupalliset palvelut sekä hyvät virkistysmahdollisuudet.

● Masalan polku -hankkeen suunnittelu ja toteutus

● Aktiivinen kaavoitukseen osallistuminen

Ympäristötyöryhmä.

Työryhmän tavoite on lisätä ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta yhteistyössä kunnan viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa.

● Siivoustalkoot 5.5.2022
● Aurinkokukkapellon istuttaminen ja hoitaminen.

Palstaviljelytyöryhmä.

Työryhmän päätehtävä on huolehtia palstojen vuokrauksesta. Syksyllä on hyvä aika varata seuraavalle vuodelle palsta, koska maan ehtii tällöin vielä kääntämään ennen talvea valmiiksi kevättä varten.

● Ei erityisiä toimenpiteitä vuonna 2022


Kulttuuri- ja huvityöryhmä.

Kulttuuri- ja huvityöryhmän tavoitteena on järjestää tapahtumia ja toimia yhteistyössä muiden alueen toimijoiden kanssa.

● Yhteislaulu- ja runotapahtuma Masalan ikääntyneiden kanssa.
● Joulukauden avajaiset.

Toimintasuunnitelmat

Lausunnot ja mielipiteet

Esityksiä