5. Hvittorpintie

Sepänkyläntien ja Hvittorpintien risteys 2015. Kuva: Masalan asukasýhdistys
Masa gård. Kuva Masalan asukasyhdistys