Masalan asukasyhdistys ry. Masaby invånarförening rf.

- jo vuodesta 1979 masalalaisten hyväksi!

Hallitus 2023

  • Sakari Kuokkanen puheenjohtaja ja varainhoitaja
  • Tarja Siik sihteeri, jäsenrekisterin ylläpitäjä, palstaviljelyvastaava, varavarainhoitaja. Joulukauden avajaisten koordinointi
  • Anne Pitkänen varapuheenjohtaja, kaavoituksen asiantuntija, jäsenetuvastaava
  • Petra Vairimaa viestintä ja yhdistyksen web-sivuston ylläpito
  • Marianne El Morabit projektit
  • Maj-Gret Löfström toimii projekteissa ja erityisesti ruotsinkielisten yhteyshenkilönä
  • Hanna Rajala toimii projekteissa ja varavastaavana palstaviljelyssä
  • Ari Maarnela toimii projekteissa