Masalan asukasyhdistys ry. - Masaby invånarförening rf.

- jo vuodesta 1979 masalalaisten hyväksi!

Hallitus 2024

 • Sakari Kuokkanen puheenjohtaja, avustusvastaava ja varainhoitaja
 • Tarja Siik sihteeri, jäsenrekisterin ylläpitäjä, palstaviljelyvastaava, varavarainhoitaja sekä asukasyhdistyksen sivujen ylläpito. 
 • Anne Pitkänen varapuheenjohtaja, kaavoituksen asiantuntija, jäsenetuvastaava
 • Marianne El Morabit projektit
 • Maj-Gret Löfström toimii projekteissa ja erityisesti ruotsinkielisten yhteyshenkilönä
 • Hanna Rajala toimii projekteissa ja varavastaavana palstaviljelyssä
 • Ari Maarnela toimii projekteissa

 • Sekä hallituksen ulkopuolisina jäseninä toimivat:
 • Sanna ja Niko Norisalo Facebook sivujen ylläpito
 • Petra Vairimaa Masalan Polku

Toimintasuunnitelma 2024

Vuoden 2024 toimintasuunnitelma perustuu asukasyhdistyksen eri työryhmien tekemiin suunnitelmiin. Toimintasuunnitelman lähtökohtana on pyrkimys lisätä Masalan kylän ja ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä toimia aktiivisena yhteistyökumppanina eri sidosryhmien kanssa.

Vuoden 2024 teemana asukasyhdistyksessä on Masalan luonto- ja kulttuuripolun uudistaminen. 

Työryhmät

Kaavoitus- ja liikennetyöryhmä

Masalan alue on Kirkkonummen kunnan keskeisimpiä kehitettäviä alueita ja alueella on monia keskeneräisiä kaavahankkeita. Työryhmän tavoite on toimia siten, että kaavoituspäätökset edistävät Masalan asukkaiden viihtymistä alueellaan. Masalan asukkaille tulee turvata rauhallinen ja hyvä ympäristö, asianmukaiset julkiset ja kaupalliset palvelut sekä hyvät virkistysmahdollisuudet.

 • Aktiivinen kaavoitukseen osallistuminen

Ympäristötyöryhmä

Työryhmän tavoite on lisätä ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta yhteistyössä kunnan viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa.

 • Siivoustalkoot keväällä 2024
 • Masalan juna-aseman kesäkukkien hankinta ja hoito

Palstaviljelytyöryhmä

Työryhmän päätehtävä on huolehtia palstojen vuokrauksesta. 

 • Palsta-alue laajentuu 2024

Kulttuuri- ja huvityöryhmä.

Kulttuuri- ja huvityöryhmän tavoitteena on järjestää tapahtumia ja toimia yhteistyössä muiden alueen toimijoiden kanssa.

Kulttuuri- ja huvityöryhmän tavoitteena on järjestää tapahtumia ja toimia yhteistyössä muiden alueen toimijoiden kanssa.

 • Tapahtumia Masalan ikääntyneiden kanssa
 • Joulukauden avajaiset
 • Masalan kulttuuri- ja luontopolun uudistaminen