Masalan asukasyhdistys ry. - Masaby invånarförening rf. - jo vuodesta 1979 masalalaisten hyväksi!

Säännöt 

Hallitus 2022

  • Sakari Kuokkanen puheenjohtaja ja varainhoitaja
  • Tarja Siik sihteeri, jäsenrekisterin ylläpitäjä, palstaviljelyvastaava, varavarainhoitaja. Joulukauden avajaisten koordinointi.
  • Anne Pitkänen varapuheenjohtaja, kaavoituksen asiantuntija, jäsenetuvastaava.
  • Petra Vairimaa viestintä ja yhdistyksen web-sivuston ylläpito
  • Marianne El Morabit projektit
  • Seppo Linnaluoto projektit
  • Maj-Gret Löfström toimii projekteissa ja erityisesti ruotsinkielisten yhteyshenkilönä.
  • Hanna Rajala toimii projekteissa ja varavastaavana palstaviljelyssä