Hallitus 2019


Sakari Kuokkanen: Puheenjohtaja ja varainhoitaja

Tarja Siik:  Sihteeri,  jäsenrekisteri, varavarainhoitaja, palstaviljelyvastaava

Anne Pitkänen: Varapuheenjohtaja, kaavoitus ja jäsenedut

Maj-Gret Löfström: Avustukset 

Ilkka Saarela: Viestintä

Hanna Rajala: Viestintä

Seppo Linnaluoto