Hallitus järjestyi vuodelle 2019

14.1.2019

Vuonna 2019 May ry:n hallitus työskentelee seuraavanlaisesti:

Sakari Kuokkanen: Puheenjohtaja ja varainhoitaja

Tarja Siik: sihteeri, jäsenrekisterin ylläpitäjä, palstaviljelyvastaava sekä varavarainhoitaja. Tarja koordinoi myös Masalan joulukauden avajaiset.

Anne Pitkänen: Kaavoitus sekä jäsenedut

Kirsi Vaintola: Kirjaston yhteistyövastaava

Seppo Linnaluoto: Projektit

Petra Vairimaa: Varapuheenjohtaja, viestintävastaava, Masalan polku-vastaava, Kotiseutuliiton yhteyshenkilö. Petra on myös saksan- ja englanninkielisten yhteyshenkilö.

Maj-Gret Löfström: Avustukset ja ruotsinkielisten yhteyshenkilö. Tarvittaessa kääntää ruotsinkielelle kirjoituksia.

Ilkka Saarela: Viestintävastaava ja tapahtumajärjestäjä

Hanna Rajala: Palstaviljelyn kakkosvastaava


Ota yhteyttä: masalanasukasyhdistys@gmail.com